İlçemiz Nüfus Müdürlüğü Hükümet Konağı 1. katında 1 Müdür, 6 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 1 Hizmetli ile  vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 


İRTİBAT TELEFONU: 0272 631 21 21
ÇAY KAYMAKAMLIĞI
İlçe Nüfus Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMALANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
DOĞUM
- Anne ya da babanın bizzat başvuruda bulunması
- Resmi evlenme öncesi doğan ya da anne ve babanın evlilik dışı birlikteliğinden doğan çocuklardan anne babanın birlikte müracaatı.
Başvuruda bulunan kişinin nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kimlik.
- Sağlık kuruluşunun verdiği imzalı ve tasdikli doğum belgesi.
10 dk.
2
EVLENME
Evlenme memurluğundan havale edilmiş evlenme ehliyet belgesi
Evlenecek kişilerin nüfus cüzdanları ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kimlik.
Mernis evlenme bildirimi elden getirilmesi ve işlenmesinin beklenmesi durumunda.
2 dk.
10 dk.
3
VERASET 
 
 
 
ÖLÜM
-  Veraset ilamı almak isteyen ilgilinin veraset dilekçesi,
Nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kimlik.
Ölüm olayı sağlık kuruluşları, köy muhtarlıkları, askeri birlikler ve cumhuriyet savcılığı tarafından bildirilmektedir.
Mernis ölüm bildiriminin elden getirilmesiyle işlenmesinin beklenmesi durumunda.
Muris, mirasçıların ve nüfus kayıtlarının durumuna göre süre değişir.
5 dk.
4
BOŞANMA
- Boşanma işlemi için alınacak nüfus kayıt örneğinde ilgilinin kendisi 1. Derece akrabaları ya da resmi vekili (vekaletname ibrazı şart).
- Nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kimlik.
- Kesinleşmiş boşanma kararının elden getirilmesi ve işlenmesinin beklenmesi durumunda,
2 dk.
5 dk.
5
KAYIT DÜZELTME
Kayıt Düzeltme işlemi  için alınacak nüfus kayıt örneğinde İlgilinin kendisi I. Derece akrabaları ya da resmi vekili (vekaletname ibrazı şart).
- Nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kimlik.
- Kesinleşmiş kayıt düzeltme kararının elden getirilmesi ve işlenmesinin beklenmesi durumunda.
2 dk.
5dk.
6
ADRES KAYIT
18 yaşını doldurmuş kişilerin bizzat kendisi ya da evli ise eşi
- Nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kimlik.
Beyan edilen adres sistemde dolu ise Nüf. Vat. İşleri Gen. Müd. 06/08/2009 gün ve 50231 sayılı talimatına göre beyan eden kişinin kendi ve eşi adına “Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz Abonelik Sözleşmesi veya Faturası, Noterden Tasdikli Kira Sözleşmesi ve Tapu Kaydı”belgelerinden en az birinin
İbrazı.  
10 dk.
7
NÜFUS CÜZDANI
Nüfus cüzdanı yeni ise soğuk mührü görünüyor ve cüzdan seri numarası tam olarak okunuyor ise ayrıca nüfus cüzdanındaki resim başvuru sahibine benziyor ise mevcut nüfus cüzdanı.
- Son altı ay içerisine ön cepheden sivil giysilerle çekilmiş 2 adet vesikalık ( 4,5cm  X 6 cm ebatında ) fotoğraf ( çoğaltma fotoğraf kabul edilmez )
18 yaşını doldurmuş kişilerin kendileri ya da mahkeme kararına göre vasileri ya da noter tarafından vekaletname ile vekil tayin edilmiş resmi vekili (vekaletname ibrazı şart-vasi kararı ibrazı  şart).
- 18 yaşını doldurmamış kişilerin annesi, babası ya da mahkeme kararına göre vasisi ( vasi kararı ibrazı şart )
- Boşanmış eşlerin 18 yaşından küçük çocuklarının işlemlerinde; velayeti verilen kişi (velayet kararı şart )
Nüfus cüzdanı kayıp ise ya da mevcut nüfus cüzdanındaki seri numarası okunmuyor, soğuk mührü görünmüyor, nüfus cüzdanındaki fotoğraf eski (siyah-beyaz)  ve ilgiliye benzemiyorsa ilgilinin yerleşim yeri muhtarlığından fotoğraflı olarak tasdiklenmiş ve imzalanmış nüfus cüzdanı talep belgesi.
- Resmi kurum ve kuruluşlarda çalışan personel kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin nüfus cüzdanı talep belgesini kurum amirliğinden yaptırabilir.
5 dk.
8
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE İKAMETGAH
- İlgilinin kendisi, 1. Derece akrabaları ya da resmi vekili. (vekaletname ibrazı şart)
- Nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kimlik.
18 yaşını doldurmamış kişilerin annesi babası vasisi ya da 1. Derece akrabaları. (vasi kararı şart)
2 dk.
9
ÇOK DİLLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kimlik.
- İlgilinin kendisi, 1. Derece akrabaları ya da resmi vekili. (vekaletname ibrazı şart)
15 dk.
10
DİĞER İŞLEMLER
Yukarıdaki tabloda bahsi geçen işlemler dışındaki konularda ilgili şeflerle görüşülmelidir.
 

                Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 15/05/2012
İlk Müracaat Yeri:                                                                                                              İkinci Müracaat Yeri:
İsim                        : Şaban OKUR                                                                                      İsim         : Murat Hakan KUCUR
Unvan                    : V.H.K.İ.                                                                                               Unvan    : Nüfus Müdür 
Adres                     : Nüfus Müdürlüğü                                                                            Adres     : Nüfus Müdürlüğü
Tel                          : 272 6312121                                                                                   Tel          : 272 6312121
Faks                        : 272 6312121                                                                                   Faks        : 272 6312121
E-Posta                  :                                                                                                            E-Posta   :afyonkarahisar_cay@hotmail.com