İlçemiz Nüfus Müdürlüğü Hükümet Konağı 1. katında 1 Müdür, 1Şef, 4 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 1 Hizmetli ile  vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 2 VHKİ Kadrosu münhaldir.


İRTİBAT TELEFONU: 0272 631 21 21
 
ÇAY KAYMAKAMLIĞI
İlçe Nüfus Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
 
SIRA NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
(Dakika)
 
 
1
 
 
 
 
Doğum İşlemleri
1- Bildirimde bulunan anne-babanın kimlik kartı. (Sağ olarak dünyaya gelen ler çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’ de 30 gün içinde nüfus müdürlüğüne, Yurd dışında ise 60 gün içinde Dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
2- Doğum sağlık kuruluşlarında olmuş ise Doğum  raporu
3- Doğum anne baba evliliğinden önce olmuş ise; anne ve babanın geçerli kimlik kartı, çocuğa ait doğum raporu ile birlikte müracaatı gereklidir.
4-Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların bildirimi sözlü beyana göre yapılır. Ancak yapılan beyanın doğruluğu Mülki İdare Amirinin emri ile yapılacak tahkikat sonucuna gore tescil edilir.
 
 
 
5-10 Dak.
2
Çok Dilli  Belge verilmesi
1- Belgeyi almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait geçerli kimlik kartı
3-5 Dak.
 
 
3
 
 
 
Ölüm İşlemleri
1- Normal Ölümlerde;
- Ölümü bildirmekle yükümlü olanlar tarafından düzenlenen Mernis Ölüm Tutanağı (2 Adet) (Ölüm olayları 10 gün içerisinde bildirilmelidir.)Bildirim üzerine ölüm olayı nüfus aile kütüklerine  tescil edilir.
2- Tahkikatlı Ölümlerde
- Ölen kişinin yakınlarının vereceği dilekçe üzerine yapılacak  tahkikat sonucuna göre tescil edilir.
Normal ölüm; 5Dak., Tahkikatlı ölümlerde ise Kolluk Kuvvetleri
tarafından yapılan tahkikatın sonucunda
4
Evlenme İşlemleri
1- Mernis Evlenme Bildirimi (2 Adet) (Evlenme olayları 10 gün içerisinde bildirilmelidir.)
6-8 Dak.
 
5
Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi verilmesi
 1. Belgeyi almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait geçerli kimlik kartı.
 2. Evlenecek çiftlerden yabancı uyruklu varsa o kişinin nüfus bilgilerini kapsayan kimlik suretinin bulunduğu dilekçe
 
3-5 Dak.
6
Boşanma İşlemleri
1-Kesinleşmiş Mahkeme Kararı (2 Adet)
6-10 Dak.
 
7
 
Kızlık Soyadını Kullanma
 1-Kimlik kartı
2-Dilekçe
 
5 Dak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Türkiye Cumhuriyet Kimlik Kartı işlemleri
 
 1. 15 yaşını tamamlamış kişilerin şahsen müracaatı esastır.
 
 1. 1 adet biyometrik fotoğraf.
 
 1. Ödendi makbuzu
 
 1. On beş yaşını tamamlamış kişilerin kimlik kartı müracaatlarında fotoğrafsız nüfus cüzdanı veya T.C.K.K yanında ayrıca  kimliğini kanıtlayan fotoğraflı pasaport, sürücü belgesi, evlilik cüzdanı, okulunca verilmiş kimlik belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM tarafından verilmiş sınava giriş belgesi, fotoğraflı bir belge ibraz edilememesi durumunda,anne veya baba, anne, babanın veya ergin kardeşlerinden birisi, bulunmaması durumunda ise vasinin beyanı yeterli sayılacaktır.
 
 1. On beş yaşını tamamlamış kişilerin fotoğrafsız, nüfus cüzdanı, T.C.K.K yanında ayrıca fotoğraflı kimlik belgesi ibraz edememesi ya da anne, baba veya ergin kardeşlerinden birisi veya vasinin, bulunmaması durumunda ise mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine soruşturma yaptırılarak, soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kimlik kartı başvurusu alınacaktır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne babası / kardeşleri olduğuna dair tespit kararı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-15 Dak.
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport İşlemleri
 1. Pasaport  alacak kişilerin yaş sınırına bakılmaksızın şahsen  müracaatı esastır.
 2. Ergin olmayanlar veya kısıtlıar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi ve başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken diğer belgeler hazır edilmesi gerekmektedir.
Gerekli Belgeler:
-Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesi,
-Biyometrik Fotoğraf,
-Öğrenci Belgesi (Harçsız Umuma Mahsus),
-Daha Önce Alınmış, İptal İşlemi Uygulanmamış Geçerli/ Geçersiz Pasaportlar,
-Harç Bedeli Ödendi Makbuzu ve Değerli Kağıt Bedeli,
-Ergin Olmayan veya Kısıtlılar İçin Veli, Vasi veya Kayyum Kararı ve Muvafakat Belgesi.
 
 
 
 
 
 
 
10-15 Dak.
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sürücü Belgesi İşlemleri
1-Sürücü Belgesi alacak kişinin bizzat müracaatı esastır. 2-Başvuru işlem türüne göre;
a)İlk Kayıt:
 1. Kimlik Belgesi,
2-Sürücü Sertifikası,
3-Sürücü Sağlık Raporu,
 1. Harç Bedeli ve Vakıf Payı,
 2. Biyometrik Fotoğraf (1 adet)
 3. Kan Grubu Kartı veya Sözlü Beyan,
b)Kayıp Çalıntı, Yıpranma, Kimlik Bilgilerinde Değişiklik:
 1. Kimlik Belgesi,
 2. Kayıp/ Çalıntı Değilse Mevcut Sürücü Belgesi, 3-Sürücü Sağlık Raporu,
 1. Harç Bedeli ve Vakıf Payı,
 2. Biyometrik Fotoğraf (1 adet)
 3. Kan Grubu Kartı veya Sözlü Beyan
c)Yenileme/Sınıf Ekleme,
 1. Kimlik Belgesi,
2-SürücüSertifikası,
3-Sürücü Sağlık Raporu,
 1. Harç Bedeli ve Vakıf Payı,
 2. Biyometrik Fotoğraf (1 adet),
 3. Kan Grubu Kartı veya Sözlü Beyan,
7-Kayıp/ Çalıntı Değilse Mevcut Sürücü Belgesi.
ç)Dış ülkelerden alınan sürücü belgesi değiştirme (Tebdil)
 1. Yabancı Sürücü Belgesinin Aslı ve Renkli Fotokopisi,
 2. Yabancı Sürücü Belgesinin, Noter veya Konsolosluk Onaylı Türkçe Tercümesi, 3-Kimlik Belgesi,
 1. Sürücü Sağlık Raporu,
 2. Harç Bedeli ve Vakıf Payı,
 3. Biyometrik Fotoğraf (1 adet),
 4. Kan Grubu Kartı veya Sözlü Beyan,
8-Öğrenim Belgesi, Yurt Dışından Alınan Öğrenim Belgelerinin Noter Tasdikli Tercümesi,
Başvuru esnasında ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgelerin hazır edilmesi gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-20 Dak.
 
 
 
 
 
 
 
11
 
Nüfus Kayıt Örneği İşlemleri ve Yerleşim Yeri Belgesi
 1. Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve kimlik kartı örneğine erişebilen kurum ve tüzel kişiler bu belgeleri ilgilisinden ve nüfus müdürlüğünden talep etmeksizin kimlik Paylaşımı sisteminden temin ederler (5490 Sayılı Kanunun 45. Md. 7. Bendi)
 2. Kişiler; kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak (E-Devlet Kapısı) üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda mercilere verebilirler. E-Devlet Kapısı üzerinden alınan belgeler, Nüfus Müdürlüklerinden alınmış diğer belgeler gibi aynı hukuki değere sahiptir. (5490 Sayılı Kanunun 44. Md. 5. Bendi)
 
 
 
1-2 Dak.
 
 
 
 
 
12
 
 
 
Adres Tescil İşlemleri
 1. Bildirimi yapacak olan kişiye ait nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyet Kimlik Kartı kimliğini  kanıtlayıcı resmi bir belge. (Adres değişiklik bildirimleri 20 iş günü içerisinde yapılmalıdır.)
 2. Belirtilen adreste başka bir şahsın ikametinin görünmesi halinde, başvuran kişi evde kendinin ikamet ettiğine dair kanıtlayıcı bir belge (Fatura) ile başvuru yapmalıdır.
 3. Birlikte oturma gerekçesi ile yapılan adres beyan işlemlerinde birlikte oturulacak kişi ile adres beyanında bulunacak kişinin birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.
 4. Geç bildirim veya gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulması halinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanır.
 5. Posta yoluyla adres bildirimi yapılamaz.
 
 
 
5-6 Dak.
 
 
 
13
 
Uluslar arası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi İşlemleri
 
  1-Geçerli kimlik kartı ile birlikte eşlerden birinin müracaatı yeterlidir.
 1. 2 şer adet fotoğraf
 2. Uluslararası Aile Cüzdanı bedeli
 
10-15 Dak.
 
 
 
14
 
Saklı Nüfus İşlemleri
 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Yaş Tespit Formu
 
İlk müracaatta 10-15 Dak.
 
 
 
15
Mahkeme Kararları Tescili
1- Kesinleşmiş Mahkeme Kararları (Boşanma, kayıt düzeltme, gaiplik soybağı, evlat edinme v.b.) ilgili Mahkemenin Yazı İşleri Müdürlüğünce en geç 10 gün içinde bulunduğu yer İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilir. Nüfus Müdürlüğüne intikal eden Mahkeme Kararı en geç 5 iş günü içinde tescil edilir.
5-10 Dak.
 
 
 
16
Tanıma İşlemleri
 1. Kimliğini ıspatlayacak belge ile baba ve çocuğun annesinin müracaatı gerekir.
 2. Çocuğa ait doğum raporu
 3. Anne yabancı ise çocuk doğduğu tarihte bekar olduğunu gösterir usulüne gore onaylanmış medeni hal belgenin noter tasdikli türkçe tercümesi
10-15 Dak.
 
 
17
 
İdarece Kayıt Düzeltme
 1.  
 2.  
Kimliğini kanıtlayan belge
Talebi belirten dilekçe.
 
5-10 Dak.
 
 
                     
 
 
 
 
18
 
 
Çok Vatandaşlık
1-Kimliği kanıtlayan belge
2-Diğer ülke vatandaşlığını ne zaman kazandığını gösterir ve kimlik bilgilerini içerir usülüne göre onaylanmış belge
3-İsteği belirten form dilekçe (Vat-12)
 
 
8-10 Dak.
 
19
 
 
Mavi Kart
1-Doğumdan Türk Vatandaşı olupta çıkma izni almak suretiyle Türk
   Vatandaşlığını kaybedenlere müracaatları halinde mavi kart düzenlenir.
2-Yabancı ülke kimlik veya geçerli pasaport
3-2 Adet vesikalık fotoğraf
4-Değerli kağıt bedeli
 
10-15 Dak.
 
 
 
 
Başvuru esnasında başvurunun eksiksiz evrak ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 İlk Müracaat Yeri :                                                                                             İkinci Müracaat Yeri :
İsim                        :Mesude BOYUKISA                                                      İsim                     : Murat Hakan KUCUR
Unvan                    : Nüfus Şefi                                                                      Unvan                 : İlçe Nüfus Müdürü
 
Adres                      :Çay Kaymakamlığı
İlçe Nüfus Müdürlüğü Zemin Kat                                 Adres             : Hükümet Konağı Zemin Kat
Tel                          :0 (272) 631 2121                                                              Tel                 : 0 (272) 631 2121
Fax                          :0 (272) 6312121