ÇAY MALMÜDÜRLÜĞÜ
 
İlçemiz Malmüdürlüğü Hükümet Konağı 2.nci katında,  1 Malmüdürü, 1 Muhasebe Şefi , 8 V.H.K.İşletmeni  ile 1 Bekçi 1 Hizmetli görev yapmaktadır.
     
         İrtibat Telefonu: 02726312014-  02726312643 – 02726312240 – 02726312024 
 
 
 
KAMU HİZMETLERİ SUNUMU
Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek amacıyla, Başbakanlık tarafından hazırlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
ÇAY MALMÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI
S.N.
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
OLUMSUZ
OLUMLU
1
Satış İşlemleri
 1. Talep Dilekçesi
İhale Aşamasında
 1. İkametgah
 2. Geçici Teminat Belgesi
 3. Tüzel Kişilerde Yetki Belgesi
 4. İmza Sirküsü
 5. Ticaret Sicil Gazetesi
30 Gün
4 Ay
2
Kiralama İşlemleri
 1. Talep Dilekçesi
İhale Aşamasında
 1. İkametgah
 2. Geçici Teminat Belgesi
 3. Tüzel Kişilerde Yetki Belgesi
 4. İmza Sirküsü
 5. Ticaret Sicil Gazetesi
30 Gün
4 Ay
3
İrtifak Hakkı Tesisi / Kullanma İzni Verilmesi İşlemleri
 1. Talep dilekçesi
 2. Yatırım Teşvik Belgesi
 3. Yatırım Bilgi Formu
 4. Organize ve Endüstri Bölgelerinde Boş Parsel Bulunmadığına İlişkin Belge
 5. Başvuru ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz
 6. Avan projesi
 7. Sicil kayıt örneği
 8. Vergi borcunun bulunmadığına ilişkin belge
 9. İşletme hesabı özeti
10.İşletmenin son üç yıllık bilançosu ve mali tabloları fizibilite raporu ve finans tablosu
11.Talep dilekçesi(ihale aşamasında nüfus kayıt örneği, geçici teminat belgesi, tüzel kişilerde yetki belgesi, imza sirküsü ve ticaret sicili gazetesi)
30 Gün
4 Ay
4
Tahsis İşlemleri
1. Talep dilekçesi
30 Gün
2 Ay
5
Ecrimisil İşlemlerine İlişkin İtiraz ve Şikayetlerin Karşılanması
1. İtiraz dilekçesi
30 Gün
30 Gün
6
Menkul mal satışı
 1. Talep dilekçesi
İhale aşamasında
 1. İkametgah
 2. Geçici teminat belgesi
 3. Tüzel kişilerde yetki belgesi
 4. İmza sirküsü
 5. Ticaret sicil gazetesi
30 Gün
2 Ay
7
İdari yoldan tescil
 1. Tescil dosyası (özel harita mühendisleri tarafından hazırlanacak)
 2. Dilekçe (tescil amacını gösteren)
30 Gün
4 Ay
 
NOT :
(a) Yukarıdaki süreler, ilgili kurumlardan gelmesi gereken cevap yazılarının zamanında geleceği kabul edilerek 
hesaplanmıştır.
(b) İdari yoldan tescil işlemlerindeki süre, özel harita mühendisine hazırlatılacak tescil dosyasının süresinde Malmüdürlüğümüze teslim edileceği dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
 
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Yasemin UĞUZ
İsim
: Erol TANRIKULU
Unvan
: Malmüdürü
Unvan
: Kaymakam
Adres
: ÇayMalmüdürlüğü
Adres
: ÇayKaymakamlığı
Tel
: 0.272.631 2014
Tel
: 0.272.6324011
Faks
:0.272.631 2014
Faks
: 0.272.6313883
 
 
ÇAY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1
İlama Bağlı Borçların Ödenmesi(Alacaklıya yapılan ödemeler)
1-Dilekçe
2-Kesinleşmiş Mahkeme İlamı veya Tasdikli Fotokopisi
Ödeneğin Saymanlığa İntikalinden İtibaren 3 Gün
2
İlama Bağlı Borç Ödemesi (Vekile Yapılan Ödemeler ve Vekalet Ücreti Ödemesi)
1-Dilekçe
2-Kesinleşmiş Mahkeme İlamı veya tasdikli tastikli fotokopisi
3-Vekaletname aslı veya tastikli fotokopisi
4-Serbest Meslek Makbuzu
Ödeneğin Saymanlığa İntikalinden İtibaren 3 Gün
3
2022 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Müraacaatlar (Yaşlılık  Maaşı ve Sakatlık Maaşı)
1-Nüfus Cüzdanı Aslı
2-Dilekçe
3-Fotoğraf
10  Dk.
 
İlk Müracaat Yeri
 
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Yasemin UĞUZ
İsim
: EROL TANRIKULU
Unvan
: Malmüdürü
Unvan
: Kaymakam
Adres
: Çay Malmüdürlüğü
Adres
: ÇayKaymakamlığı
Tel
: 0.272.631 2014
Tel
: 0.272.6324011
Faks
:0.272.631 2014
Faks
: 0.272.6313883